Status codes

Varenda gång man begär att få se en hemsida i webbläsaren skickas en statuskod för HTTP-protokollet tillbaka med information om den begärda sidan. Normalt ser man inte denna kod, men ibland dyker den upp vid fel eller annat. Alla har väl set 404 - Page not found någon gång. På den här sidan finns lite generell information om de vanligaste statuskoderna. Statuskoderna är fler än man kan se här, men här kan man se de vanligaste och de är indelade i olika kategorier för att man ska förstå dem på ett mer övergripande sätt. Skriv in en URL och se vilken statuskod som returneras!

Status codes
🙂