Status codes

Här är lite generell information om HTTP statuskoder. Varenda gång man begär att få se en hemsida i webbläsaren skickas en statuskod tillbaka med information om den begärda sidan. Normalt ser man inte denna kod, men ibland dyker den upp vid fel eller annat. Statuskoderna är fler än man kan se här, men här finns de vanligaste och de är indelade i olika kategorier för att man ska förstå dem på ett mer övergripande sätt. Skriv in en URL och se vilken statuskod som returneras.

Status codes
🙂