URL encoder

När man skriver en webbadress i URL-raden finns vissa begränsningar för vilka tecken man kan använda. Man kan t ex inte använda å, ä, ö eller mellanslag. Sådana tecken måste först kodas om till något annat. Mellanslag blir %20, ö blir %C3%B6 osv. Tabellen visar hur alla tecken kodas om och här finns även ett verktyg för att utföra en omkodning på angiven text. Adresser med konstiga tecken fungerar i de flesta fall om omkodningen görs korrekt, men säkrast och bäst är ändå att undvika alla sådana konstiga tecken i alla filnamn och URL-adresser.

URL encode
URL decode
🙂