Groups

Grupper med användare används till flera olika saker i WebMan. Det vanligaste är att man använder grupper för att begränsa access till sidor. Men man kan också ge medlemmarna i en grupp access till produkter eller produktgrupper i shoppen som andra användare inte kan nå. Eller så kan medlemmar i en grupp få tillgång till att redigera innehåll på vissa utvalda sidor. Grupper används också för att styra rättigheter att se och skriva kommentarer på sidorna. I Groups finns en lista med de tillgängliga användargrupperna. Varje rad visar information om gruppen.

 • Id
  Gruppens id-nummer
 • Name
  Gruppens namn
 • Cnt (count)
  Hur många medlemmar gruppen har
 • Pgs (pages)
  Hur många sidor som är publicerade för gruppen
 • Rmb (remember me)
  Om gruppens medlemmar får "komma ihåg" sina inloggningar och slippa logga in. Det kan vara vettigt att begränsa den här funktionen till de som verkligen vill ha eller behöver den och som är betrodda. Kryssrutan "Kom ihåg mig" i inloggningsformuläret visas alltid vid inloggning, men för att den ska ha någon funktion måste den som loggar in vara medlem i en grupp som tillåter det. Detta gäller för alla, även administratörer.
 • VATfree
  Om gruppens medlemmar är momsbefriade
 • Mode
  Det finns tre olika lägen för varje grupp: None, User och Default. Den här inställningen kontrollerar vilka grupper som användare, som registrerar sig själva, ska bli medlemmar av. None betyder att gruppen inte är tillgänglig. User betyder att användare själva kan välja att ingå i gruppen. Default, slutligen, gör det möjligt för admistratörer att välja att nya användare automatiskt ska hamna i gruppen.
Groups

Ny grupp

Skapa en ny grupp genom att trycka på "New group" längst ner. Fyll i namnet på gruppen och eventuellt kryssrutorna som tillåter att medlemmarna kan slippa logga in och om de är befriade från moms. Välj om nya användare ska kunna välja att ingå i gruppen själva vid registrering, eller om administratören ska kunna välja att nya användare automatiskt kommer att ingå i gruppen.

New group

Kom ihåg mig

Om gruppen tillåter det och en medlem av gruppen loggar in och kryssar i "Remember login" vid inloggningen, kommer systemet ihåg personens inloggning i 7 dygn (förinställt värde). Om användaren inte besökt webbplatsen inom den tiden så glöms inloggningen. Men om personen går in på webbplatsen (utan inloggning) innan tiden löpt ut, så förlängs den varje gång med ytterligare 7 dygn. Det förinställda värdet (days_to_remember_login) kan ställas in till valfritt värde i Kontrollpanel -> Main -> Sites -> Site -> Settings.

Redigera grupp

När man redigerar gruppen kan man se vilka som är med i den listan undertill, ta bort medlemmar med det röda krysset eller redigera en kontakt genom att trycka på pennan. Man kan även se vilka sidor som har är publicerade för gruppen, avpublicera en sida med krysset eller redigera sidans egenskaper via pennan. Om det finns en shop kan kan även se listor med de produkter och produktgrupper som bara medlemmarna i gruppen har tillgång till.

Edit group

Lägg in medlemmar

När gruppen skapats behöver man lägga in nya medlemmar i den. Det gör man på sidan Contacts, antingen genom att redigera individuella kontakter eller genom att använda filtret där. En grupp utan medlemmar har ingen som helst funktion.

Ta bort grupp

När en grupp tas bort, raderas bara själva gruppen och dess medlemmar, inte medlemmarnas kontaktuppgifter.

Begränsa sida till en grupp

För att begränsa access till en sida så lägger man först in personerna som ska ha tillgång till sidan i en grupp. När man sedan redigerar sidans egenskaper så aktiverar man gruppen och slutligen publiceras sidan för grupper (Group). Sidan syns då i menyn, men personer som inte är inloggade som trycker på sidan i menyn kommer först till inloggningssidan och slussas därefter vidare till sidan som kontrollerar behörigheten. Om användaren är medlem i gruppen visas sidan, men inloggade personer som inte ingår i gruppen får meddelandet "Ingen access". För att dölja sidan i menyn helt och hållet för användare som inte har access väljer man Group hidden i stället.

Tillåta att redigera innehåll

Man kan ge användare rättigheter att göra ändringar på en sida. Lägg först in de personer som ska kunna göra ändringarna i en grupp. Redigera sedan sidans egenskaper och aktivera gruppen för sidan. Om en användare som ingår i gruppen också tilldelats rollen som (APP)_admin, där APP är appens namn på sidan (beror på sidans mall), kan hon använda appen och göra ändringar på sidan precis som en vanlig admin.

Rätt att kommentera

De grupper som är aktiverade för en sida är de som kan skriva kommentarer om det finns ett kommentarfält på sidan och Group members är valt under Commentable.

🙂