Newsletters

Newsletters är en inbyggd WebMan-applikation som skickar nyhetsbrev i massutskick via e-post. Mottagare av dessa nyhetsbrev är alla kontakter i kontaktregistret som är markerade som nyhetsbrevsprenumeranter.

Newsletters

När man kommer till den här sidan ser man en lista med nyhetsbrev som skapats tidigare (om det finns några). Man kan se när de är skapade, vilket ämne och vilken svarsadress de har och hur många som redan har fått varje nyhetsbrev. Skapa ett nytt nyhetsbrev genom att trycka på "New newsletter" längst ner.

Nytt nyhetsbrev

New newsletter
 • Created
  När man skapar ett nytt fylls fältet i med aktuellt datum och tid.
 • Reply to email
  Alla mail ska ha en svarsadress. Nyhetsbrevet hämtar sin förvalda svarsadress från värdet Admin email i Kontrollpanel -> Main -> Sites -> Site -> Options, men det kan ändras till vilken e-postadress som helst.
 • Subject
  Alla nyhetsbrev ska ha ett ämne så man vet vad det handlar om. Förinställt värde är "Nyhetsbrev från din-domän".
 • Body
  Innehåller själva meddelandet i nyhetsbrevet. Det skrivs i Editorn som genererar mailet i htmlformat, vilket innebär att man kan använda olika formatteringar, rubriker osv, samt bilder. Men man kan inte veta till 100% hur sådan formattering visas i mottagarnas mailprogram. Om mottagarens mailprogram inte tillåter html visas i stället en enklare version med ren text.
 • Footer
  I nyhetsbrevens fotnot kan man skriva vad man vill, även html-kod. Förvalt värde på alla nyhetsbrev är html-kod med en länk till en bild. Man kan ställa in vilken bild man vill ha i Kontrollpanel -> Main -> Sites -> Site -> Settings med namnet mail_footer_image och sökvägen till bilden. Bilden måste så klart finnas på rätt sökväg också.

Redigera nyhetsbrev

Innan ett nyhetsbrev skickats iväg kan man arbeta med det och spara det, men så fort det skickats iväg till någon (det räcker med en enda kontakt) kan man inte ändra det, bara se det. Det är för att man ska ha koll på vad som gått iväg, när och till vem. Man kan skicka samma nyhetsbrev flera gånger, men bara till nytillkomna prenumeranter, aldrig flera gånger till samma. Det skulle vara irriterande för mottagarna att få samma nyhetsbrev flera gånger och dessutom förvirrande om man också fick redigerade varianter av samma nyhetsbrev.

Newsletter preview

Ta bort nyhetsbrev

Man kan ta bort nyhetsbrev genom att trycka på det röda krysset i listan. Listan med mottagare och all information om när det skickats tas då också bort.

🙂