Password

Password används helt enkelt för att byta lösenord. Alla inloggade användare kan byta sitt eget lösenord.

New user password

Administratörer kan även byta alla andras lösenord.

New admin password

🙂