Arbeta med mallar

För att en mall ska finnas tillgänglig och kunna användas måste tre saker uppfyllas:

  • Mallfilen måste finnas och ligga på rätt plats. (En PHP-fil som webbdesignern skapat och laddat upp).
  • Databasen måste veta vilka mallfiler som finns (mallen måste registreras).
  • Mallen måste vara aktiverad (mallens kryssruta ikryssad).

Gör så här för att kontrollera detta:

1. Öppna kontrollpanelen och tryck på Templates under fliken Global.

Activate templates 1

2. En lista med mallar visas. Mallarnas namn indikerar vad de innehåller. Tryck på namnet för att få en enkel förhandsvisning och beskrivning.

Activate templates 2

3. Om en mall saknas i listan kanske den inte är registrerad. Tryck då på "Register templates" längst ner. Alla existerande mallfiler som ännu inte registrerats sätts in i listan.

Activate templates 3

4. Aktivera mallen som ska användas genom att kryssa i kryssrutan för den.

Activate templates 4

Mallar som registrerats och aktiverats blir tillgängliga och kan nu väljas när man redigerar en sidas egenskaper.

Activate templates 5