Ändra mallinställning

I normala fall är mallarnas förinställda värden användbara som de är. Men för de som har högre krav på hur sidor ser ut och beter sig så går det att finjustera mallarna på detaljnivå.

1. Öppna kontrollpanelen och tryck på Templates under fliken Global.

Template setting 1

2. Tryck på pennan till höger om mallen.

Template setting 2

3. Här kan man ta bort och lägga till mallinställningar med knappen New setting och de röda kryssen. Skriv in värden för de inställningar som ska ändras. Ändringarna genomförs inte förrän man sparar med Update längst ned.

Template setting 3

Om man inte skriver något värde eller om man tar bort en inställning helt och hållet får den sitt förinställda värde. Om man inte vet vilka inställningar som kan göras eller vilka värden de kan ha kan man titta i mallfilens källkod.

4. Tryck på Advanced. Mallens källkod visas.

Template setting 4

Till vänster (med rött) ser man namnen på de inställningar som är möjliga att ändra. I mitten (i blått) ser man deras typ, dvs vilken sorts värde de ska ha. Och till höger (i grönt) vilka möjliga värden som de kan ha. Ett lodstreck, |, betyder att man kan välja mellan det som står på sidorna om det. I den här mallen kan man se att det finns tre inställningar:

  • show_flow_list_selector
    Den här variabeln är av typen bool (boolean), dvs den kan bara ha ett av två värden, true eller false. Andra värden saknar betydelse.
  • default_view
    Den här variabeln är av typen str (string), dvs bokstäver, men även den kan i detta fall även bara ha ett av två värden: cal eller list. Den gör att nyheterna visas i kalendervy eller listvy beroende på vad man skriver här. Om man skriver något annat värde än dessa två har inställningen ingen betydelse.
  • default_pagesize
    Den här variabeln är av typen int (integer), en siffra. Om man skriver en bokstav eller något annat tecken här kommer variabeln att sakna betydelse.

Alla inställningar som kan göras på en mall kan även göras på webbplatsnivå (Kontrollpanelen -> Main -> Sites -> Site -> Settings). De gäller då för alla sidor på webbplatsen. De kan också göras på sidnivå när man redigerar en sidas egenskaper och gäller då bara på den sidan.