Ändra bild

I mallarna finns speciella områden som är avsedda för bilder. Om det inte finns någon bild där visas istället en grön Image-knapp.

1. Tryck på en av de gröna Image-knapparna.

Change image 1

2. Ett nytt fönster öppnas, "Page image picker". Tryck på en bild.

Change image 2

Fönstret stängs och Image-knappen byts ut mot bilden.

Change image 3

3. För att ta bort bilden: Tryck på bilden igen och välj nu istället den första, tomma rutan. Fönstret stängs. Bilden försvinner och den gröna Image-knappen visas nu igen. Själva bildfilen raderas inte, den finns kvar och är fortfarande tillgänglig och kan användas på vilka sidor som helst.

Storlek på bilden

Bilder av den här typen passar oftast bäst i liggande format. När en bild laddas upp kontrollerar systemet vilken bredd den har. Om den är större än max tillåtna bredd så samplas den om och sparas med max tillåten bredd. Alla bilder skalar också automatiskt om sig för att passa in i mallarnas bildområden om de är för stora. Bildernas höjd anpassar sig automatiskt så att proportionerna bibehålls. Bilder roteras automatiskt rätt om de tagits med en kamera med en sensor som känner av om de är stående eller liggande.