Ordningen på undersidor

Gäller sidor som har samma föräldersida (Parent).

1. Tryck på Pages under fliken Main i kontrollpanelen. Listan med trädet av sidor visas. Fäll ut den del av trädet där undersidornas ordning ska ändras.

2. Det finns två sätt att ändra undersidornas ordning.
a) Dra och släpp undersidan till en ny plats. En gul platshållare visar var objektet kommer att landa. (Ej mobil)

Change subpage order 1

b) Tryck på upp- eller nedpilarna till vänster. Sidan flyttar ett steg. Sidan som ligger överst hamnar sist med upp-pil. Sidan som ligger underst hamnar först med ned-pil.

Change subpage order 2