Sidans plats i menyn

1. Tryck på Pages under fliken Main i kontrollpanelen. Listan med trädet av sidor visas. Leta fram sidan som ska flyttas och tryck på pennan.

Change parent page 1

2. Sidans egenskaper visas och kan nu redigeras. Välj under vilken föräldersida (Parent) som sidan ska ligga under. Obs! Tänk på att också ändra Permalink till den nya platsen.

Change parent page 2

3. Tryck på Update. Sidan som du flyttade blir sista undersida till den nya föräldersidan.

Change parent page 3