Skapa en bildmapp

I WebMan finns det en mängd olika sorters bilder som används i olika sammanhang. Varje typ av bild organiseras på sitt sätt. Här pratar vi om vanliga bilder som visas på sidorna m hj a sidmallarna s k "Page images".

1. Tryck på en bild. Page image picker öppnas.

Create image folder 1

2. Ett tryck på mappikonen med ett plus fäller ned avdelningen New folder. En ny mapp kan nu skapas samtidigt som en ny bild laddas upp. Skriv ett mappnamn vid New folder och ange sedan bild att ladda upp vid New image.

Create image folder 2

3. Den uppladdade bilden är nu tillgänglig och kan väljas med ett tryck. Man kan se sökvägen till den och navigera i bildmapparna via länkar vid den lilla mappikonen. Tryck på Top för att komma tillbaka till toppnivån. En ny mapp finns nu där, som man kan trycka på för att navigera.

Create image folder 3

En bildmapp tas automatiskt bort när den sista bilden i den raderas.