Välja Editor

1. Logga in till kontrollpanelen och tryck på Sites som finns under fliken Main. Då kommer du till en lista med alla webbplatser.

Choose editor 1

2. Tryck webbplatsens namn eller på pennan ute till höger om webbplatsen. Då ser du inställningarna för den webbplatsen, indelade i flikar. Välj Editor under fliken Content.

Choose editor 2

No editor - just plain HTML:
Choose editor 3

CK Editor:
Choose editor 4

Tiny MCE:
Choose editor 5

3. Spara. Den valda editorn visas nu när innehållet redigeras på webbplatsens sidor.