Automatiska script

Automatiska script används för att genomföra administrativa uppgifter med jämna mellanrum utan att behöva gå in och göra något själv. I WebMan utförs automatiska script på två sätt. Vissa script körs med regelbundna tidsintervaller. Andra script körs automatiskt när olika händelser inträffar.

Schemalagda script

 • Check links
  Kontrollerar regelbundet att alla länkar i länkarkiven fungerar, markerar de länkar som inte gör det och döljer sedan dessa från visning tills de fungerar igen. Om de inte fungerar efter flera tester tas de automatiskt bort.
 • Currencies
  Hämtar dagligen valutakurser för 32 olika valutor från Europeiska Centralbanken för att kunna göra korrekta valutakonverteringar i webbshoppen. 
 • Mysql dump
  Sparar med jämna mellanrum kopior på alla databaser. Alla databaser sparas en gång i timmen det senaste dygnet och en gång om dagen den senaste veckan, samt en gång i veckan. Om man har två databaser sparas alltså 24 x 2 + 7 x 2 = 62 filer som roteras och skrivs över varje timme/dag. Därutöver sparas och behålls en backup på de två databaserna varje vecka.
 • Reminder
  Skickar aviseringar vid händelser i kalendrar om en påminnelsetid ställts in.
 • Sitemaps
  Sparar regelbundet uppdaterade sitemaps (webbplatskartor) i xml-format för att underlätta för sökmotorer och därigenom komma högre upp på deras ranking.

Händelsestyrda script

 • Check place
  Kontrollerar ordningen på listor när någon förändring inträffar. Luckor fylls igen och dubbletter tas bort.
 • Sitemaps
  Genererar en ny sitemap (webbplatskarta) i xml-format när sidor uppdateras eller tas bort.