Bild och text

För att redigera innehållet på webbsidorna använder WebMan en teknik som brukar kallas för "Edit in place". Det betyder att innehållet redigeras direkt på sidan och resultatet syns på en gång. Bestämda områden i mallarna är avsedda för bilder och andra för text.

Så funkar det

När du rullar över med musen eller trycker på mobilen visas var bild och text hamnar i mallens områden. Gröna streckade rutor med gröna Image-knappar visar var man kan ha bilder. När en bild valts visas bilden istället för Image-knappen. Tryck på bilden igen för att ta bort den eller välja en annan. Om bilden tas bort visas den gröna knappen igen. 

Bredden i området där bilden eller texten finns är den som visas med de streckade linjerna, men höjden anpassar sig automatiskt efter innehållets storlek och mängd.

Image button

Blåa streckade rutor med blåa Edit-knappar visar var man kan redigera text eller annat innehåll. Tryck på en blå Edit-knapp och du kan börja skriva där direkt på sidan. Glöm inte att spara efteråt!

Edit button
Edit with Tiny MCE

Bilder i innehållet

Man kan också lägga in bilder i innehållet där man redigerar (in-line). Klicka på bild-verktyget i verktygsraden.

Tiny MCE toolbar

Dialogrutan för att välja bild kommer upp. Klicka på mappen med förstoringsglaset för att välja bild.

Choose image to insert

Nu öppnas mediearkivet Elfinder. Här kan man enkelt ladda upp bilder och andra dokument och organisera dem i din egen mapp-struktur. Ladda upp en bild genom att dra den in i Elfinder.

Dubbelklicka sedan på den för att välja den och stänga Elfinder.

Image dropped

Nu ska sökvägen till bilden finnas vid "Source".

Tiny image path

Klicka OK och bilden hoppar in på markörens plats. Spara sedan innehållet i editorn.

Edit text and image with Tiny MCE

Ångra och återställ text

Varje gång man sparar en text på en webbsida i WebMan sparas en säkerhetskopia på tidigare innehåll. Det finns inga begränsningar på hur många kopior som sparas och man kan återgå till vilken tidigare version som helst. När man återgår till en tidigare version sparas ytterligare en säkerhetskopia som gör att man även kan ångra återgången.

Bildhantering

Bilder kan laddas upp och visas på många olika sätt. Dels inom ovan nämnda begränsade områden i mallarna och som inline-bilder i en text, men också som bilder i bildspel och gallerier, bilder som hör till nyheter och events, eller annat. Det beror på vilken mall sidan har. De olika sorters bilder som finns hanteras internt av WebMan eller via ett externt mediebibliotek. I båda fallen är det mycket enkelt att ladda upp bilder och andra medier. Bildernas storlek justeras automatiskt, filnamn och annat hanteras omärkligt bakom kulisserna.