Hur lagras allt?

Databaser

Alla sidor i WebMan hämtar sitt innehåll från de underliggande databaserna. Dessa databaser är systemets vitalaste delar och därför noggrant uppbyggda enligt gängse vetenskapliga datateorier. De är programmerade att sanera sig själva och har en lång livslängd utan driftproblem. Alla databaser säkerhetskopieras automatiskt och kan laddas ner med ett tryck.

Minst 2 stycken

WebMan använder minst 2 eller fler databaser. I huvuddatabasen finns globala data som är gemensamma för alla webbplatser: systemets översättningar, landskoder, spamfilter mm. Där finns även information om alla domännamn och vilka andra databaser de ska använda. De övriga databaserna innehåller själva webbplatsernas data.

Inga begränsningar

Man kan ha hur många databaser som helst, och i varje databas kan man ha hur många webbplatser som helst. Det kan vara klokt att gruppera webbplatser och domännamn som hör ihop tillsammans i en och samma databas. Huvudadministratören bedömer vad som passar bäst.

Användar-filer

Resurser som dokument, bilder, ljud och annat som laddas upp av användare kommer att tillhöra den databas som används när uppladdningen sker. De kan delas av alla webbplatser som ingår i den databasen.

Filer hör till databasen

För att separera filer och resurser skapar man en webbplats i en ny databas och laddar upp filerna där. Man kan låta flera mindre webbplatser dela på en databas och dess resurser medan stora webbplatser har sina egna databaser och filer. Databaser och filer lagras var för sig men hör ihop. Den här fördelningen underlättar saker som belastning, säkerhet, backup mm. Alla filer som laddas upp av användarna som bilder, ljud, dokument mm sparas i mappar med instruktiva namn. I mappen userfiles bestämmer användaren själv namn på alla undermappar.

Folders