Olika sorters bilder

När man är inloggad och redigerar webbsidor så finns det för det mesta gröna Image-knappar i WebMans mallar, som man kan trycka på för att välja bild. Tryck på bilden igen för att välja en annan eller för att ta bort den så visas den gröna knappen igen. Den här typen av bilder kallas i WebMan för "Page images" - bilder på sidor, och de har sin egen lagringsplats på serven. Det är en av flera olika bildtyper i WebMan. Men det finns även andra sorters bilder.

Olika bildmappar

För att skilja på de olika typerna av bilder är de organiserade i mappar med olika namn. I en del applikationer kan man ladda upp bilder som är förknippade med just den applikationen, som då lagrar dessa bilder i sin egen mapp. Olika sorters bilder har var och en sin egen lagringsplats och används bara i dessa sammanhang.

Det här sättet att separera bilder underlättar administration och backup, något som är mycket viktigt för att undvika kaos på servern. Bilderna är lätta att ladda upp och ta bort, de får korrekta namn (utan å, ä, ö och mellanslag) och de hamnar på rätt plats automatiskt. Ofta synkroniseras de även med data i databasen. I WebMan finns följande typer av bilder som var och en har sin egen mapp:

 • Page images
  Bilder som kan visas på alla sidor där de är placerade i mallarna. Samma bild kan ses på olika sidor och platser. Bilder som används kan inte raderas.
 • Blog images
  Bilder som hör till ett inlägg i någon blogg.
 • Contact images
  Bilder på kontaktpersoner i kontaktregistret
 • Favicons
  Små ikoner som visas i URL-raden eller i bokmärken.
 • Gallery images
  Bilder som visas på olika gallerisidor.
 • Logos
  Logotyper för olika webbplatser.
 • Shop images
  Bilder som hör till webbshopen. Bilder för produkter, kategorier, produktgrupper, symboler osv i undermappar.
 • Thumbs
  Automatiskt genererade tumnagelsbilder av första sidan av uppladdade pdf-filer på sidor med mallen filarkiv.
 • Slide images
  Bilder som hör till bildspel på de olika sidor som har ett sånt i sin mall.
 • Userfiles
  Här finns bilder och andra filer i mediabiblioteket som laddas upp manuellt

Bilder i mediabiblioteket

Mediabiblioteket Elfinder är en avancerad filhanterare som kan hantera bilder men även andra typer av filer. I mediahanteraren bygger man sin egen hierarki av mappar där bilder och dokument lagras. Bilder som ligger i mediabiblioteket kan användas var som helst i innehållet på vilka sidor som helst.

Elfinder

Bilder och filer i innehållet

Innehållet i en Edit-ruta har sin egen layout och man måste själv hålla ordning på alla bilder och filer som används där. Om bildfiler flyttas, byter namn eller tas bort utan att man också redigerar länkarna till dem i innehållet, så resulterar det i brutna länkar och felaktigt innehåll. Här gäller det att ha korta, beskrivande filnamn och bygga en överskådlig hierarki av filer för att undvika kaos och problem och sedan tänka på att hålla länkar till bilder (och andra filer) uppdaterade.

Ordning och reda

För att kontrollera och synkronisera innehåll med bilder finns en administrationssida under "Housekeeping", som kontrollerar och jämför bildfiler med innehållet på hela webbplatsen och sedan ger en rapport, så att man kan se vad som saknas. Men man måste själv uppdatera felen manuellt.