Olika sorters bilder

När man är inloggad och redigerar webbsidorna så finns det i WebMans mallar små gröna Image-knappar som man kan trycka på för att välja eller ladda upp bilder som då hamnar i knappens position. Tryck på bilden igen för att välja en annan eller ta bort den så visas den gröna knappen igen. Den här typen av bilder kallas i WebMan för "Page images" och de har sin egen lagringsplats på serven. Det är en av flera olika bildtyper i WebMan.

Olika bildmappar

I en del applikationer kan man ladda upp bilder som är förknippade med applikationen som då lagrar sina egna bilder i sin egen mapp. Det finns flera olika sorters bilder som var och en har sin egen lagringsplats och bara används i dessa sammanhang. Det här sättet att separera bilderna underlättar administration och backup. De är lätta att ladda upp och ta bort, de får korrekta namn och hamnar på rätt plats automatiskt. I WebMan finns följande typer av bilder som var och en har sin egen mapp:

 • Page images
  Bilder som kan visas på alla sidor där de är placerade i mallarna. Samma bild kan ses på olika sidor och platser. Bilder som används kan inte raderas.
 • Event images
  Bilder som hör till ett event i event-kalendern.
 • Favicons
  Små ikoner som visas i URL-raden eller i bokmärken.
 • Galley images
  Bilder som visas på olika gallerisidor.
 • Logos
  Logotyper för olika webbplatser.
 • News images
  Bilder som hör till en nyhet i något nyhetsarkiv.
 • Shop images
  Bilder som hör till webbshopen. Bilder för produkter, kategorier, kollektioner, produktgrupper osv i undermappar.
 • Slide images
  Bilder som hör till bildspel på de olika sidor som har ett sånt i sina mallar.

Bilder i mediabiblioteket

Mediabiblioteket Elfinder är en avancerad filhanterare som kan hantera bilder men även andra typer av filer. I mediahanteraren bygger man sin egen hierarki av mappar där bilder och dokument lagras. Bilder som ligger i mediabiblioteket kan användas var som helst i innehållet på vilka sidor som helst.

Elfinder

Bilder och filer i innehållet

Innehållet i en Edit-ruta har sin egen layout och man måste själv hålla ordning på alla bilder och filer som används där. Om bilder flyttas, byter namn eller tas bort utan redigering, resulterar det i brutna länkar och felaktigt innehåll. Här gäller det att ha korta, beskrivande filnamn och bygga en överskådlig hierarki av filer för att undvika kaos och problem.