Mallar för sidor

Varje webbsida i WebMan har en mall (eng Template) för att visa innehåll. Denna sidmall består av en layout som inkluderas i webbplatsens Skin som sedan tillsammans genererar hela webbsidan. Varje sida i en webbplats har samma Skin, men kan ha olika (eller samma) sidmallar. När man redigerar en sidas egenskaper väljer man vilken mall den ska använda.

Mallar med olika innehåll

Alla mallar har områden för innehåll, men de kan ha olika antal sådana områden och de kan ligga var som helst inom mallens ramar. Om mallen för en sida byts till en annan mall kan en del innehåll (som text och bild) komma att visas på en helt annan plats på sidan. En mall kan också innehålla moduler som visar annat än text och bild, t ex formulär, eller fristående applikationer med massor av funktioner och vyer.

Variationer

Sidmallar är layoutfiler som har innehåll av olika slag på bestämda platser. Gemensamt för alla sidmallar är att allt innehåll presenteras på de positioner som mallen styr. Mallarna skapas och laddas upp av webbdesignern, men är ofta mycket enkla. En ny mall kan skapas på någon minut. Här är några exempel på hur mallar kan se ut, gråa områden markerar innehållets plats och typ:

Page Orderform audio Projects Start2

Förhandsvisa en mall

För att se vilka mallar som finns i systemet går man till Kontrollpanelen och trycker på Templates under fliken Global.

Templates

En lista med alla mallar visas. Tryck på mallens namn för att se en förenklad bild (som mall-bilderna ovan) med en kort förklaring av vad mallen innehåller.

Template list

Förhandsbilden visar bara området inom skinnet där mallen inkluderas, alltså inte hela webbsidan. Gråa områden i bilden visar områden inom mallen där innehåll som text, bild, moduler och appar får sin plats.

Registrerade mallar

När en ny mall skapats och laddats upp av webbdesignern måste den först registreras innan den kan användas. Det gör man genom att trycka på knappen "Register templates" under mallsidans lista med mallar. Om en mall-fil av någon anledning saknas visas varningar i rött. Mallar som tagits bort kan registreras på nytt.

Aktiverade mallar

Mallen måste även vara aktiv (kryssrutan ikryssad) för att kunna väljas när man redigerar egenskaperna för en sida. Man kan ta bort mallar genom att trycka på det röda krysset till höger, eller så kan man avaktivera de mallar som inte behövs och sedan trycka på "Register templates". De avmarkerade försvinner då från listan samtidigt som de nya, oregistrerade mallarna läggs in. Mallar som används på någon sida kan inte avaktiveras eller tas bort (kryssrutan och det röda krysset är inaktitiverat).