Sidor

Den mest grundläggande enheten i WebMan kallas för en sida, eller webbsida. En webbplats måste ha minst en sida annars är det ingen webbplats. Men det kan finnas hur många sidor som helst i en webbplats och de kan ligga som undersidor till andra sidor i hur många undernivåer som helst, ungefär som mappar i en dator eller grenar i ett träd. En av dessa sidor, som administratören kan välja, är den förinställda startsidan (default page).

Site pages

Ett träd

I WebMan kan man skapa och flytta runt webbsidorna i en överskådlig trädstruktur utan några begränsningar. Man kan redigera sidornas egenskaper och innehåll och publicera/avpublicera varje sida när man vill. Det är precis vad man kan förvänta sig av ett CM-system. Men i WebMan kan man även publicera sidor endast för vissa grupper av användare (intra- och extranet). En gren i trädet kan tillhöra en grupp, medan andra grenar är öppna för andra. Menysystemet uppdateras automatiskt och de sidor som inte är publicerade visas endast för administratörer eller de grupper av användare som har access.