Skins och teman

I WebMan styrs det huvudsakliga utseendet i första hand av ett "Skin". Ett Skin består av några filer och stilmallar skapade av webb-designern. Varje sådant Skin kan varieras genom att välja "Tema", som är varianter av skinnets stilmall. Därutöver kan generella typsnittsinställningar göras och en rad andra inställningar. Administratörer kan även ändra direkt i stilmallarna för att anpassa utseendet.

Sidmallar

Varje webbplats har ett Skin, ett Tema och inställningar. Ett Skin kan i princip utformas hur som helst, men det måste ha utmätta platser för sidmallar i sin layout. Vanligast och enklast är att layouten i ett Skin består av ett huvud (top, header) och en fot (bottom, footer) och att området däremellan reserveras för sidmallarna:

Skin model

Bilden visar hur ett Skin kan vara uppbyggt. Mellandelen (Page Content) är reserverad för sidmallar. Varje webbsida på webbplatsen har en sidmall där sidans innehåll hamnar.