Skins och teman

I WebMan styrs det huvudsakliga utseendet i första hand av ett "Skin". Ett Skin består av några filer och stilmallar skapade av webb-designern. Varje sådant Skin kan varieras genom att välja "Tema", som är varianter av skinnets stilmall. Därutöver kan generella typsnittsinställningar göras.

Sidmallar

Varje webbplats har ett Skin, ett Tema och inställningar. Ett Skin kan i princip utformas hur som helst, men det måste ha utmätta platser för sidmallar i sin layout. Vanligast och enklast är att layouten i ett Skin består av ett huvud (top, header) och en fot (bottom, footer) och att området däremellan reserveras för sidmallarna:

Skin model

Bilden visar hur ett Skin kan vara uppbyggt. Mellandelen (Page Content) är reserverad för sidmallar. Varje webbsida på webbplatsen har en sidmall där sidans innehåll hamnar.