Vanliga handgrepp

I många situationer använder WebMan likartade handgrepp för att visa eller redigera data, exempelvis i tabeller eller listor av olika slag. När man ser en penna kan man alltid redigera och när man ser ett rött kryss kan man alltid radera något.

Sortering

Tabeller eller listor behöver ofta sorteras. Det gör man genom att trycka i kolumnhuvudet. För att indikera hur en tabell är sorterad finns en liten triangel bredvid kolumnens titel. Är pilen uppåt är sorteringen stigande, nedåt är avtagande.

Sorting

Växla sorteringen genom att trycka en gång till. Vid sortering på en annan kolumn blir den föregående sorterad i andra hand, dvs om flera rader har samma värde i den primära kolumnen sorteras de internt efter den föregående sorteringen. Detta sker på så många nivåer som tillfället kräver. Men för att inte förvirra visas den lilla pilen endast vid den primära sorteringen.

Ordning

Vid vissa tillfällen vill man bestämma ordningen själv, t ex i vilken ordning undersidor ska ligga, eller i vilken ordning bilderna i ett bildspel ska visas. På en dator kan man då dra och släppa objektet där det ska vara. På mobil finns upp- och nedpilar till vänster.

Order

Ett tryck på en sådan pil flyttar objektet ett steg upp eller ned. Ett tryck på den översta pilen uppåt flyttar till slutet och ett tryck på den nedersta flyttar till början.

Paginering

Pagineringen används för att listor och tabeller inte ska bli för långa. Den fungerar likadant överallt. En rad med sidnummer och pilar framåt och bakåt visas överst (och underst). Enkelpil flyttar en sida i taget, dubbelpil flyttar till nästa grupp sidor. Man kan också flytta till början och slut.

Paginating

Pagineringen är dynamisk och anpassar sig efter vald sidstorlek och antal poster. Dubbelpilarna försvinner om de inte behövs och pagineringen döljs helt och hållet om antal poster är mindre än den valda sidstorleken. Till vänster visas det totala antalet poster. Användarna kan välja hur många poster som ska visas på varje sida (sidstorlek) till höger. Det förinställda standardvärdet för sidstorleken kan ställas in på basis av webbplats, sidmall eller per sida i avancerade inställningar.

Filtrering

Ett filter är egentligen samma sak som en sökning. Där filter finns ligger de alltid överst på sidan. De ser olika ut för att de filtrerar olika saker, filtren gör urvalet baserat på vilka data som finns just på den aktuella sidan. En sökning i sökrutan kan i princip göra samma sak, men söker då på hela webbplatsen.

Filter

Flikar

På många ställen finns det flikar som delar in data eller information i sammanhängande grupper. Stora formulär kan annars bli överväldigande. Flikar finns t ex på Kontrollpanelen med ikoner under varje flik.

Tabs

På en mobil omvandlas flikarna till ett "dragspel" som fäller ut sig, en del i taget. För enkelhetens skull används alltid ordet flikar i manualen.

Accordeon

Väljare (Pickers)

Ibland när något ska väljas dyker ofta ett hjälpfönster upp med alternativ. Image picker, Logo picker och Date picker är några exempel. De fungerar alla på samma sätt. Tryck på ett alternativ, en bild, ikon eller ett datum. Fönstret stängs och det valda alternativet är aktiverat.

Pageimage picker

Meddelanden

I WebMan interagerar man hela tiden med databaserna. För att veta hur det gick får man i regel också respons i form av ett meddelande. Det finns fyra huvudtyper av meddelanden:

 • 1. Ett fel inträffade, operationen kunde inte genomföras.
  1 Error
 • 2. Varning, det du försöker göra är inte tillåtet.
  2 Warning
 • 3. Information, inget ändrades för det var inte nödvändigt.
  3 Info
 • 4. Alla ändingar genomfördes korrekt.
  4 Success

Inställningar

Det finns tre nivåer av inställningar:

 • På webbplatsen
  En inställning på den här nivån påverkar alla sidor på hela webbplatsen.
 • På mallarna
  En inställning på den här nivån skriver över webbplatsens inställning på alla sidor som använder just den mallen där inställningen finns.
 • På sidorna
  En inställning på en sida skriver över både webbplatsens och mallens inställningar.

Avancerat

Ibland ser man något ord som t ex "Avancerat" bredvid en nedåtvänd pil. Ett tryck fäller då ned ett avsnitt och visar fler (avancerade) inställningar.

Hjälp

Hjälpläget (Help mode) slås på/av genom ett tryck på frågetecknet i sidfoten. Det aktiverar följande:

 • Mer förklarande text visas på administrationssidor.
 • Fler tooltips överallt i WebMan vid rollovers (dator) eller med ett extra tryck (mobil).
 • Fler konfirmerande dialogrutor när något ska utföras, oftast vid radering.
 • Telefonnummer blir tryckbara länkar på mobil och ringer upp direkt.

Inloggade administratörer kan se WebMans logotyp i sidfoten. Ett tryck på den öppnar den här webbplatsen.

Stäng ögat och se

När man är inloggad som administratör kan man se ett litet öga längst ned i footern. När man trycker på det stängs det och alla knappar och andra administratörselement, opublicerade sidor mm försvinner. Kort sagt, sidan ser exakt ut som en vanlig besökare ser den. Tryck igen för att öppna ögat och du ser sidan som inloggad igen. Det är ett snabbt sätt att kolla sidan utan att behöva logga ut och in hela tiden.

Handgrepp Ögat