Data views

Data views är en mycket flexibel, generell administrationsapp. Det finns ingen mall för att skapa vanliga sidor med den här appen. Den används endast av administratörer för att hämta ut skräddarsydd information och statistik från databaserna. Det finns färdiga frågor som kan användas, som inte kräver några förkunskaper. Men med den här appen kan man dessutom skapa och spara egna, avancerade frågor som kan extrahera vilka data som helst. Resultaten kan sedan exporteras till excel för eventuell vidare bearbetning.

Hur fungerar det?

För att kunna utnyttja appens fulla potential kan det vara bra att ha en viss förståelse för hur databaserna är uppbyggda och hur de frågor som kan ställas till dem ser ut. Alla databaser använder sig av SQL, Structured Query Language, ett slags engelskt frågespråk, för att ställa frågor och ge kommandon till databaserna. Men det går att undersöka och lära sig hur frågorna kan se ut genom att testa sig fram. Generella frågor genereras automatiskt beroende på vilka val som görs och de kan sedan modifieras manuellt för att få ut mer detaljerad information. Avancerade administratörer kan förbereda och spara komplicerade frågor som enkelt kan användas av vilka andra adminstratörer som helst.

Queries

Queries visar en lista med färdiga frågor som tidigare sparats. Alla frågor sparas tillsammans med en kort beskrivning av vad de gör. Sortera frågorna i listan genom att dra upp eller ned i handtaget till vänster (desktop och mobil). Tryck på New för att skapa en ny fråga.

New query

Tryck på pennan för att redigera en befintlig fråga. Fyll i en kort beskrivning och sql-frågan som ska ställas till databasen.

Edit query

Kör en fråga

När man trycker på en fråga i listan för att köra den hamnar man på Query views med frågan uppslagen där man direkt kan se resultatet.

Query views

I Query views kan man trycka på Export to file för att ladda ned en kommaseparerad datafil med resultattabellen, som kan öppnas med Excel eller liknande kalkylprogram.

Query views

Sortera resultatet genom att trycka på kolumnerna i tabellhuvudet. Redigera frågan i Queries genom att trycka på pennan. Fäll ned Advanced för att se hur frågan ser ut.

Query views advanced

Den exporterade filen öppnad i Open Office Calc:

Open Office Calc

Custom views

I Custom views får man själv välja vilka data man vill se genom att först välja datatabell och sedan göra ett urval av de fält som finns där. Med ett tryck på Show visas resultatet undertill. Även här kan man ladda ned resultattabellen med Export to file.

Custom views

Sortera resultatet genom att trycka på en kolumn i tabellhuvudet i resultattabellen. Fäll ned Advanced för att se vilken SQL-fråga som skapades. Kopiera den röda texten och klistra in den i en ny fråga under Queries för att spara den.

Custom views advanced

En outtömlig resurs

Några tänkbara exempel på frågor att ställa till databaserna (ett litet skrap på ytan):

 • Vilka varor säljer bäst i shoppen?
 • Vilka kunder har rabatter?
 • Vilka administratörer finns och när loggade de senast in?
 • Vilka användare har redigerat något innehåll?
 • Vilka mallar används inte?
 • Vilka användargrupper finns det och vilka är deras medlemmar?
 • Finns det opublicerat innehåll?
 • etc...

Säkerhet

Dataviews är en mycket kraftfull app. Genom att ställa fel frågor till databasen kan man lätt ställa till stor oreda. Därför finns ett par inställningar som begränsar appen. De här inställningarna kan bara göras på webbplatsnivå, inte på mall- eller sidnivå, eftersom Data-views enbart är en administrativ app som inte kan finnas på en vanlig webbsida.

 • allow_select_database
  Kan tillåta administratörer att välja vilken databas som helst i den aktuella uppsättningen av WebMan. Default: n
 • limit_to_select
  Begränsar frågor till databaserna så att bara kommandot Select kan användas. Data kan då bara visas, inte ändras. Default: y
🙂