Scripts

Beskrivning

Mall för appen Scripts, med sökbara, personliga script/texter för varje användare. Scripten kan vara publicerade eller privata.

Kommentarer: Ja
Bildspel: Nej
Globala data: Ja

Inställningar

 • Sidstorlek
  Förinställt antal script på varje sida.
 • Visa ägare
  Visa ägare för publicerade script.
 • Crumbs
  Visa sökväg med navigation överst.
 • Kolumnlayout
  Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
 • Brytpunkt
  Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
 • Paginatorposition
  Var paginatorn visas (överst, underst, både och).
 • Visa undermeny
  Visa undermeny.
🙂