Product groups

Man kan lägga in produkter i grupper för att underlätta för besökarna att hitta rätt produkt. Produktgrupperna är i sin tur indelade i sk "Meta groups", övergrupper, eller grupper av produktgrupper om man så vill. För att det ska vara möjligt att skapa en produktgrupp måste det finnas minst en metagrupp. Man ser en lista med de produktgrupper som finns i den aktuella metagruppen. Man kan skapa så många metagrupper och produktgrupper man vill, men det är först när man lägger in en produkt i en produktgrupp som de fyller någon funktion. Skapa en ny produktgrupp med "New productgroup".

Product groups
Save product group
Product group saved

Tryck på Metagroups för att se alla metagrupper. Efter varje metagrupp finns antalet produktgrupper inom parentes. 

Meta groups

Om det bara finns en enda metagrupp så visas inte dess namn på shop-sidan, bara grupperna som ingår i den och innehåller publicerade produkter, men om det skulle finnas flera metagrupper kan man välja dem och de underliggande produktgrupperna på samma sätt som man väljer bland produktkategorierna.

Grupp i shop

🙂