Background

Man kan redigera bakgrunden på en sida på några olika sätt. Dels kan man lägga in en bild som bakgrund, eller så kan man lägga in en färg eller en toning av flera färger. Man kan också lägga in toningar och skuggor på själva innehållsdelens bakgrund. Kombinationer av detta öppnar upp mycket varierande möjligheter att med enkla handgrepp förändra sidornas design, utseende och känsla. Utöver detta kommer sedan likartade möjligheter att designa de ovanpåliggande rutorna med innehåll (Fliken Content). Man kan behöva experimentera en del innan man hittar rätt design.

Advanced background settings

 • Background image
  Här kan man ladda upp och välja mellan uppladdade bilder att ha som bakgrundsbild. Klicka på Select för att öppna Background image picker.
 • Background repeat
  Om inget anges så repeteras normalt bakgrundsbilder på webbsidor, ungefär som tegelpannorna på ett tak. Här kan man ställa in hur denna repetition ska ske, i x-led, i y-led, i båda eller ingen alls.
 • Background attachment
  Avgör om bakgrundsbilden följer med vid scrollning (Scroll) eller om den ligger kvar (Fixed).
 • Horizontal position
  Bakgrundsbildens horisontella position. Anges i pixlar (px), procent (%) eller andra giltiga enheter.
 • Vertical position
  Bakgrundsbildens vertikala position. Anges i pixlar (px), procent (%) eller andra giltiga enheter.
 • Background size
  Bakgrundbildens storlek. Bredd och höjd kan anges i pixlar (t ex 400px 500px), procent (%) eller andra giltiga enheter. Man kan också ange fasta värden som "auto", "cover", "contain" m fl.
 • Background color
  Ett tryck på Create under background color öppnar upp "Background designer", som är ett verktyg för att skapa färgtoningar av olika slag. Se Kontrollpanel -> Tools -> Background designer för mer info om hur den fungerar. När man använt Background designer genereras en kod i fältet bredvid, som representerar den skapade färgtoningen. Den kan t ex se ut så här: linear-gradient(58deg, rgba(208,208,208,1) 0%, rgba(64,64,64,1) 100%). Den genererade färgtoningen gäller för hela sidans bakgrundsyta mellan sidhuvudet och sidfoten.
 • Page background color
  Ett tryck på Create under background color öppnar upp "Background designer", som är ett verktyg för att skapa färgtoningar av olika slag. Se Kontrollpanel -> Tools -> Background designer för mer info om hur den fungerar. När man använt Background designer genereras en kod i fältet bredvid, som representerar den skapade färgtoningen. Den kan t ex se ut så här: radial-gradient(ellipse farthest-corner at 31% 50%, rgba(215,25,32,1) 0%, rgba(216,223,202,1) 100%). Den genererade färgtoningen gäller för sidans innehållsdel (Content) mellan sidhuvudet och sidfoten. Om både Background color och Page background color är definierade visas Background color på sidorna om Page background color.
 • Page shadow
  Ett tryck på Create öppnar upp "Shadow creator", som är ett verktyg för att skapa skuggor. Se Kontrollpanel -> Tools -> Shadow creator för mer info. När man använt Shadow creator genereras en kod i fältet bredvid, som representerar den genererade skuggan. Den kan t ex se ut så här: 0px 0px 17px 12px #ffffff. Den genererade skuggan gäller för ytan som innehåller sidans innehållsdel (Content) mellan sidhuvudet och sidfoten. Skuggan visas utanför om denna yta.
🙂