Check filenames

Den här funktionen kontrollerar om alla filer som laddats upp av användarna har några misstänkta eller underliga tecken i sina filnamn. 

Det är MYCKET VIKTIGT att ha bra, beskrivande namn på filer! De allra flesta fel som uppstår beror på dåliga filnamn. Trots att det är möjligt att namnge filer med alla möjliga och omöjliga tecken så är det någonting man bör undvika. Filer som laddas upp på internet länkas in på webbsidor via deras namn och om de då innehåller tecken som inte är standard kan det lätt bli fel. När man hämtar en webbsida från andra sidan jordklotet passerar den en mängd servrar på vägen. Dessa servrar kan ha många olika språkinställningar, eller andra inställningar som man inte har kontroll över t ex olika teckenkodningar.

Rekommendation

Det bästa är att begränsa alla filnamn till a-z (SMÅ bokstäver), 0-9 (siffror), understrykningstecken (_), bindestreck (-), punkter (.) och inga mellanslag! Om man gör detta innan uppladdning blir det alltid rätt. Det här är en generell rekommendation som gäller hela internet, inte bara WebMan.

Automatiskt korrigerade filnamn

WebMan korrigerar ofta, men inte alltid, filnamnet vid en uppladdning. Å ä och ö byts ut till a och o, mellanslag till understrykningstecken (_) osv. Det gäller t ex för Page images och Files, men det skadar inte att ändå alltid följa rekommendationen enligt ovan.

Kolla filnamnen

Den här sidan undersöker alla uppladdade filer på webbplatsen för att se om filernas namn innehåller tecken som kan misstolkas. Sidan visar en rapport med en lista på filer med konstiga namn, samt en länk till dem så att man kan se vilken fil det är.

Strange filenames

Man får själv bedöma om man ska åtgärda problemet eller inte, men det rekommenderas starkt att hålla sig till ovan nämnda tecken och att inte har för långa namn på mappar och filer. Om inga konstiga tecken hittas får man ett gratulationsmeddelande.

🙂