Sök i Projekt

Eftersom det är vanligt att arbeta med Projects-appen i en sluten grupp eller på skyddade sidor är sökningar i Projects exkluderade från webbplatsens vanliga sökruta. Projects har sin egen sökfunktion, som bara söker inom appens ramar på den aktuella sidan. Olika projektsidor ger olika sökresultat. De träffar man får genom sökningar i Projects-appen är beroende på vilken roll (användartyp) man har när man är inloggad. Man får bara träffar på det man har rätt att se.

Search
 • Administratörer (admin, projects_admin)
  Ser alla träffar.
 • Projektledare (project_member)
  Får träffar på projekt, uppdrag och rapporter i sina egna projekt.
 • Medarbetare, ansvariga (project_member)
  Får träffar på projekt och uppdrag i sina projekt. Ingen access på träffar i rapporter.
 • Kunder (customer)
  Kunder har inte tillgång till Sök.

Sökningarna sparas

När man gör en sökning så sparas den. Det innebär att när man återkommer till Sök efter annat arbete, så ligger sökningen kvar där tills man ändrar den eller stänger ned webbläsaren.

Filter

Förutom att skriva ett sökord kan man även filtera på tid, kund och medarbetare. Tryck på Filter för att fälla ned och visa fler alternativ. Alla kombinationer är tillåtna.

Search filter
 • Efter
  Tar bara med träffar med ett beställningsdatum efter angivet datum.
 • Före
  Tar bara med träffar med ett beställningsdatum innan angivet datum.
 • Kund
  Tar bara med träffar i projekt som har vald kund.
 • Medarbetare
  Tar bara med träffar i uppdrag som har vald medarbetare som ansvarig.
🙂