Properties

I avdelningen Properties bygger man en tabell med produktfakta genom att välja en egenskap och skriva ett värde. Om egenskapen skulle saknas kan man skapa en ny genom att skriva dess namn istället för att välja en befintlig.

New property
Use property
Save properties

Egenskaperna i tabellen visas på produktens sida i shoppen under Fakta.

Fakta

Tabellen med egenskaper kan byggas på med så många egenskaper som behövs. På sidan Kontrollpanel -> App -> Shop -> Properties finns en översikt över alla egenskaper för alla produkter. När en egenskap redan finns och har ett värde är den inte längre valbar i menyn, den finns i stället ovanför, i en lista med alla definierade egenskaper. Där man kan redigera värdet på den eller ta bort den från produkten. Glöm inte att spara!

🙂