Password generator

Varje gång en ny användare registreras eller när någon begär ett nytt lösenord i WebMan så genereras ett lösenord automatiskt. När man är administratör för ett system kan man ofta behöva generera nya lösenord för fler användare på liknande sätt och här är ett verktyg för det. Man kan styra komplexiteten på flera olika sätt.

 • Prefix och Suffix
  - fasta tecken i början och slutet
 • Pattern
  - mönstret av slumpmässiga tecken som ska användas. c är konsonant, v är vokal, n är en siffra, _ är understrykningstecknet och * betyder ett specialtecken (som %, @ eller liknande). Här kan man skriva ett enkelt, kort mönster eller ett längre mer komplext. För att förenkla kan man skapa lösenord som går att uttala så att man lättare kan komma ihåg dem (t ex vccv_nnn)
 • Amount
  - hur många lösenord som ska genereras
 • Include capitals
  - inkluderar stora bokstäver, slumpmässigt
Password generator
🙂