Settings

Fliken Settings innehåller inställningar som är specifika för den aktuella sidans mall. Sidor med olika mallar har här olika inställningar, men en del kan vara samma i flera mallar.

Advanced settings

 • Column layout
  För att underlätta layout är alla sidor indelade i ett system av tolv kolumner. Två lika breda kolumner representeras av 6 - 6. Tre lika breda kolumner representeras av 4 - 4 - 4. Summan av bredden på kolumnerna är alltid 12. En två-kolumners layout med bredare vänsterkolumn har en större siffra till vänster, t ex 8 - 4, eller 7 - 5. 
 • Break point
  Bredden på sidan där brytpunkten finns mellan de två vyerna mobil och desktop. I desktopläge visas kolumnerna bredvid varandra och i mobilläge visas de under varandra.
 • Headlines
  Om de senaste rubrikerna från bloggen ska visas på sidan så bestämmer man här i vilken kolumn de ska ligga.
 • Headlines count
  Hur många av de senaste rubrikerna från bloggen som ska visas på sidan.
 • Show headline images
  Om bilder ska visas i de senaste rubrikerna.
 • Audio
  Om man har ljud och vill visa en spelare så bestämmer man här i vilken kolumn den ska visas.
 • Video
  Om man har videos på sidan så bestämmer man här i vilken kolumn de ska ligga.
 • Show top contents
  Ett extra fält och en extra bild som täcker hela sidans bredd i alla lägen kan läggas till allra överst i den här mallen. Här bestäms om man vill ha dessa eller inte.
 • Show crumbs
  Om navigationslänkar med sökvägen ska visas på sidan.
 • Show submenu
  Om menyn med undersidor ska visas på sidan.
🙂