Cart

Cart visar vad som finns i beställningens varukorg. Här kan man i efterhand justera antalet beställda artiklar. Om Shop mode i Kontrollpanel -> Main -> Sites -> Site -> Options är inställd på "Normal" ser man delsummor på varje rad samt en totalsumma i vald valuta.

Order cart

Om Shop mode i Kontrollpanel -> Main -> Sites -> Site -> Options är inställd på "No prices" däremot så ser man bara antalet.

Order cart no prices

🙂