Senast uppdaterat

2021-05-07

Groups

Groups. Grupper med användare kan användas till flera olika saker i WebMan. Man kan t ex ge medlemmarna i en grupp access till sidor eller produkter i shoppen som andra användare inte kan nå. Eller så kan man ge medlemmar i en grupp tillgång till att...

(119 besök)
2021-05-04

Properties

Properties. Under properties hittar man en översikt över alla produktegenskaper som finns i alla produkter i shoppen. Förutom id och namn kan man se hur många gånger egenskaperna används och i vilket sammanhang. In product Antalet gånger som egen...

(40 besök)
2021-04-22

Product groups

Product groups. Man kan lägga in produkter i grupper för att underlätta för besökarna att hitta rätt produkt. Produktgrupperna är i sin tur indelade i sk "Meta groups", övergrupper, eller grupper av produktgrupper om man så vill. För att det ska vara...

(37 besök)
2021-04-22

Categories

Categories. Alla produkter tillhör en kategori. Denna kategori kan vara en underkategori till en annan kategori. Alla kategorier utom de som finns på topp-nivån är underkategorier till någon annan. På det sättet bildar de ett träd av kategorier, unge...

(37 besök)
2021-04-22

Customergroups

Customergroups. Om man vill begränsa ett utbud till vissa kunder kan man använda sig av kundgrupper. En kundgrupp är en helt vanlig grupp av kontakter som skapas i Main -> Contacts. En produkt kan ha vilka kundgrupper som helst aktiverade. Produkten ...

(35 besök)
2021-04-22

Products

Products. I Products ser man en lista med alla produkter som finns i shoppens varulager. Eftersom det kan finnas många produkter kan listan sorteras, filtreras och pagineras. I listan finns produktens id, namn och modell samt de vanliga redigerin...

(45 besök)
2021-04-22

Shop

Shop. Shop är en app som har många administrationssidor. Tryck på Shopikonen under fliken Apps för att visa dem. Fliken Apps ut till Shop, de andra apparna försvinner och shoppens ikoner visas istället. Products Det här är själva varulagret, s...

(107 besök, 3 gillar)
2021-04-16

Publish

Publish. För att produkten ska visas måste den publiceras. Produkten kan publiceras i alla webbplatser som finns i databasen. I avdelningen publish väljer man vilka. I listan med produkter i Apps -> Shop -> Products finns också en kolumn med krys...

(36 besök)
2021-04-16

Links

Links. I avdelningen Links lägger man till länkar som hör till produkten. Nu syns länkarna på produktens sida.

(37 besök)
2021-04-16

Productgroups

Productgroups. Produkter kan grupperas för att underlätta för besökarna att hitta rätt. En produktgrupp kan heta vad som helst och innehålla hur många produkter som helst. Produkten kan ingå i hur många produktgrupper som helst. För att lägga in en p...

(38 besök)