Senast uppdaterat

2020-12-16

Shop

Shop. Shop är en stor app som har många egna administrationssidor. Tryck på Shopikonen under fliken Apps för att visa dem. Då byts fliken Apps ut till Shop och alla Apparnas ikoner byts ut till Shoppens ikoner. De olika möjligheterna för att administ...

(42 besök, 3 gillar)
2020-11-29

Check filenames

Check filenames. Den här funktionen kontrollerar om alla filer som laddats upp av användarna har några misstänkta eller underliga tecken i sina filnamn.  Det är MYCKET VIKTIGT att ha bra, beskrivande namn på filer! De allra flesta fel som uppst...

(76 besök, 2 gillar)
2020-08-14

Sök

Sök.

(143 besök)
2020-08-14

WebMan Dokumentation

I WebManualen. Ordet "tryck" används i manualen stället för "klick" eller "tap". Alla bilder i manualen är från dator, ej mobil. Förutom en något annorlunda layout kan vissa förenklingar för mobil förekomma. Användare som inte har rollen som admi...

(1505 besök, 12 gillar)
2020-07-24

Groups

Groups. På den här sidan finns en lista med användargrupper. Förutom gruppnamnet visas hur många medlemmar varje grupp har och hur många sidor som har gruppen aktiverad. Om gruppen har konfigurerats att tillåta att medlemmarna kan komma ihåg sin inlo...

(62 besök)
2020-07-24

Page

Page. Det finns två sätt att navigera till platsen där man ändrar en sidas egenskaper: Kontrollpanelen -> Pages, tryck sedan på pennan i listan till höger om den sida som ska redigeras. Gå till sidan i menyn som vanligt. Underst på sidan finns e...

(106 besök, 2 gillar)
2020-07-24

Användare och grupper

Användare och grupper. I WebMan finns fasta användar-roller för systemet och grupper av användare som kan skapas allt efter behov t ex för att få tillgång till olika delar av webbplatsernas innehåll. I alla webbplatser har användarna olika roller och...

(91 besök, 2 gillar)
2020-07-24

Moduler och appar

Moduler och appar. Förutom text och bild innehåller WebMans sid-mallar även områden med moduler och mer avancerat innehåll i form av appar. Apparna kan ses som fristående program tillgängliga på en webbsida. Skillnaden mellan en modul och en app är s...

(107 besök, 3 gillar)