Senast uppdaterat

2021-05-07

Groups

Groups. Grupper med användare kan användas till flera olika saker i WebMan. Man kan t ex ge medlemmarna i en grupp access till sidor eller produkter i shoppen som andra användare inte kan nå. Eller så kan man ge medlemmar i en grupp tillgång till att...

(96 besök)
2021-05-04

Properties

Properties. Under properties hittar man en översikt över alla produktegenskaper som finns i alla produkter i shoppen. Förutom id och namn kan man se hur många gånger egenskaperna används och i vilket sammanhang. In product Antalet gånger som egen...

(16 besök)
2021-04-22

Product groups

Product groups. Man kan lägga in produkter i grupper för att underlätta för besökarna att hitta rätt produkt. Produktgrupperna är i sin tur indelade i sk "Meta groups", övergrupper, eller grupper av produktgrupper om man så vill. För att det ska vara...

(10 besök)