Redigera kategorier

Länkkategorierna visas i en paginerad lista med antal länkar de har inom parentes. Tryck på pennan för att redigera.

Link categories

Här finns det tre möjligheter att ändra:

  • Rename category to:
    Ändrar endast kategorins namn.
  • Delete category, change links to category:
    Flyttar länkarna som tillhör kategorin till en annan och tar samtidigt bort den.
  • Delete category, delete links
    Tar bort kategorin och alla dess länkar.
Edit link categories

Alla länkar som tillhör kategorin visas i listan undertill med sidans namn och id inom parentes där de ligger, samt direktlänkar för att gå till dem och även för att redigera dem en och en med pennan.

🙂