Accounts

Beskrivning

Mall för appen Accounts, med monetära konton för att beräkna in, ut och saldo.

Kommentarer: Nej
Bildspel: Nej
Globala data: Nej

Inställningar

 • Sidstorlek
  Förinställt antal rader på varje sida.
 • Kolumnseparator
  Tecken för att separera kolumner vid import/export av csv-filer.
 • Visa info
  Visa kontonummer/beskrivning i kontodetaljer (på/av).
 • Inkludera framtida inmatningar
  Inkludera framtida inmatningar vid beräkning av totalt saldo.
 • Visa undermeny
  Visa undermeny.
🙂