Redigera Script

Användare

Alla WebMan-användare kan spara och redigera egna script utan att vara administratör. Förutom det vanliga filtret som visas för besökare som inte loggat in, kan en inloggad användare även filtrera på de egna opublicerade, privata scripten.

Script user

En ikryssad ruta på scriptet i scriptlistan bredvid pennan betyder att scriptet är publicerat. Tryck på rutan för att ändra det. Tryck på pennan för att redigera scriptet.

Rubrik, Ingress, Kategori och Script är obligatoriska. Här tillåts användaren också att byta kategori eller skapa en ny om inte någon befintlig passar.

Script user edit

Administratörer

När man är inloggad som administratör ser filtret annorlunda ut. Överst ser man sökrutan och kategorierna som förut, men nu finns även en länk till att redigera kategorierna, samt fler filtermöjligheter.

Script admin
  • Script owner
    Filtrerar bort alla script utom den valda användarens.
  • Privata script
    Filtrerar alla script så att bara de privata visas.
  • Filter action
    Här kan administratören välja vad som ska göras med de filtrerade scripten, om de bara ska visas i en lista som vanligt, eller om de ska flyttas till någon annan scriptsida.

Tryck på pennan för att redigera scriptet.

Script admin edit

Utöver det som en vanlig användare kan redigera på sina egna script (Rubrik, Ingress, Kategori, Script etc) kan administratörer också fälla ned den avancerade avdelningen och där byta scriptets ägare och/eller flytta det till någon annan scriptsida.

🙂